Praktijk voor fysiotherapie en pedagogiek

Ruim 25 jaar een begrip in Gorinchem en Omstreken

nieuws

nieuws

Laatste nieuws van de paraktijk voor pedagogiek en fysiotherapie.

en uit het werkveld

 

U zoekt een fysiotherapeut in Gorinchem

Stel u zoekt een fysiotherapeut dan zijn er meerdere mogelijkheden. 

De fysiotherapeut

  • (a) is lid van het KNGF
  • (b) is lid van het KNGF en CKR geregistreerd
  • (c) is aangesloten bij het KEURMERK Fysiotherapie
  • (d) is lid van het KNGF en aangesloten bij het KEURMERK Fysiotherapie 
  • (e) is lid van het KNGF en aangesloten bij het KEURMERK Fysiotherapie en CKR geregistreerd
  • (f) is nergens lid van of aangesloten 

Voor ons is (d) het juiste antwoord. Zie ook BIG-inschrijfnummer: 39034525504   

 

Bewegen in de fysiotherapiepraktijk in Wijdschild

Tijdens de Nationale Sportweek van 21 – 28 april worden alle Gorcumers door Gorinchem Beweegt opgeroepen een andere sport uit te proberen. Wilt u daar als Gorinchemer van profiteren in Wijdschild? Dat kan!

Ook de praktijk voor fysiotherapie Hans van Mourik stelt zijn praktijk open voor iedereen en met name voor de bewoners. Speciale beweegprogramma's voor alle leeftijden en ook aangepaste beweegprogramma's voor senioren.

GRATIS aanmelden en opgave op deze site [klik hier].

Ons programma nat. sportweek:Bewegen in de fysiotherapiepraktijk in Wijdschild

Wie ALS heeft levert een topprestatie met het hele gezin

September 2011 startte de nieuwe campagne “Vecht mee tegen ALS”. In deze confronterende campagne staat de patiënt centraal. Graag heb ik de Stichting-ALS toegezegd mee te werken in het campagne "complot". Als fysiotherapeut ben ik bekend ALS behandelaar met A.L.S., een dodelijke ziekte waar ik nu (na 25 jaar) de afloop van ken en hoop dat het in nabij toekomst gaat veranderen.
Ik ben behandelaar geweest van Arie. Arie en ik, kenden elkaar van onze kinderen op de basisschool en de roerige tijd die wij samen als participerende ouders van de Floris van Dalemschool hebben gehad. Arie, als penningmeester en ik als MR-lid.

Lees meer: Wie ALS heeft levert een topprestatie met het hele gezin

Groenmarkt Gorinchem geen Place des Invalides

Ondernemersvereniging Hartje Gorkum pakt wel heel enthousiast uit als het gaat de hele Groenmarkt bestemmen voor invalidenparkeren. Het aantal senioren zal enorm toeneme, zo laat de vereniging weten in de StadGorinchem d.d. 20-09-2011. Ze willen de doelgroep graag bedienen met een goed winkelaanbod en goede bereikbaarheid. Dit wordt gebaseerd op toename van rolstoel- en rollator-gebruikers van tien procent per jaar. Natuurlijk is het belang en zorg voor mensen die gehandicapt zijn een loflijk streven, maar het gaat een beetje te ver om de Groenmarkt om te dopen tot place des invalides - plein der gehandicapten.

Naast personen met een forse handicap, zijn er zeer veel mensen die slechter tot zeer slecht lopen of een beperking hebben waar

Lees meer: Groenmarkt Gorinchem geen Place des Invalides


BEGELEIDING OUDER EN KIND

Niet morgen maar nu !


Marjan Groen studeerde pedagogiek en heeft ervaring in speciaal onderwijs en behandelingsinstituten als speltherapeute en het begeleiden van ouders en kinderen. Specialiseerde zich in de orthopedagogiek richting leerstoornissen en werkt binnen dit vakgebied met kinderen uit het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs.
De hulp is voor ouders die direct ondersteuning nodig hebben bij de opvoeding of vragen hebben over de ontwikkeling en het gedrag van hun kind tot 16 jaar. Ook kunnen ouders terecht, die een kind hebben met slechte schoolprestaties of vragen hebben over het functioneren van hun kind op school.

Belang van kleinschalige directe hulp..............

Lees meer: Niet morgen maar nu