Praktijk voor fysiotherapie en kaakfysiotherapie

35 jaar een begrip in Gorinchem en Omstreken

prothesecursus

de cursus

De cursus training voor beenprothesegebruikers is binnen onze praktijk voor fysiotherapie een programma waar beenprothese gebruikers aan kunnen deelnemen. Natuurlijk is het voor de hand liggend dat de meeste beenprothesegebruikers via hun revalidatieprogramma's in de diverse centra in het land een goede ondersteuning gehad hebben. Het zetje in de rug is een goede stap in de richting om volwaardig mee te kunnen draaien in de maatschappij. Op een bepaald moment is men dan uitgerevalideerd.

Toch gelukt het niet iedereen. Sommigen blijven hangen in een bepaald patroon, anderen verleren na verloop wat ze aangeleerd en weer anderen is het soms verkeerd aangeleerd. Daarnaast blijft het algemeen dagelijks leven de belangrijkste leermeester en loopt men tegen dingen op waarmee men soms geen raad weet.

Uit ervaringen met cursisten merk ik veelal dat de cursus een O, ja ervaring is. Ook merk ik dat men zaken (vooral tips van elkaar) verneemt waar men nog nooit van gehoord heeft.

CURSUS TRAINING VOOR BEENPROTHESEGEBRUIKERS

Indeling van de cursus

Cursusavond van 2 uur waarvan 1e deel theorie en 2e deel praktijk

3 avonden waarvan;

 • 1e avond - Stomp en koker
 • 2e avond - Lopen en gaan
 • 3e avond - Actief gebruik

Doel

Cursist heeft aan het einde van de cursus de kennis en vaardigheden opgedaan:

 • Eenwording met de stomp (verzorging, oppakken van signalen, zoals pijn, fantoompijn en fantoomgevoel).
 • Diverse kousen, de zin en onzin van silicone en het correct aantrekken van kousen.
 • Onderhoud van het product.
 • Emotionele verwerking (informatie over lotgenoten).
 • Het goed onder woorden kunnen brengen van pasvorm en gevoel bij het lopen.
 • Inzicht in de mogelijkheden van de instrumentmaker bij het vervaardigen van de prothese.
 • Inzicht in de mogelijkheden van de fysiotherapeut/oefentherapeut bij het trainen van de prothese.
 • Praktische vaardigheid opdoen van de training.
 • Praktische vaardigheid tijdens het lopen.
 • Informatie over mogelijkheden bij sport.

Praktijk en theorie worden afgewisseld. Mede op afstemming van een specifieke groep kunnen speciale technieken besproken worden (als voorbeeld: dat gebruikers met een onderbeen prothese niet de onderwerpen krijgen betreffende diverse knieën).