Praktijk voor fysiotherapie en kaakfysiotherapie

37 jaar een begrip in Gorinchem en Omstreken

GFO

Het Gorinchems Fysiotherapeuten Overleg

Vijfmaal per jaar vindt er een intercollegiaal overleg plaats (het IOF). Viermaal per jaar komen de praktijkhouders bijeen in het Gorinchems Fysiotherapeuten Overleg (GFO. In het GFO participeert Hans van Mourik actief als deelnemer van de Stuurgroep - Ingesteld om ontwikkelingen in de fysiotherapeutische zorg in kaart te brengen.

De praktijk werkt aan de versterking van de zorgverbreding in overeenstemming met het zorgplan middels een samenwerkingsverband. Verwijzingen naar een "gespecialiseerde" collega vindt plaats indien blijkt bij de aanmelding van een patiënt/cliënt, dat de indicatiestelling niet geschikt is voor de praktijk of waarvan Hans van Mourik op voorhand verwacht, dat een collega meer kennis van zaken heeft. Voorbeelden van gerichte doorverwijzing in 2001-2003 zijn de bekkenbodemtherapie, lymfedrainage en manuele therapie. Omdat verwijzing steeds gerichter door de (huis) arts is aangegeven is minder noodzaak om door te verwijzen.

Voor het GFO stuurt Hans van Mourik actief het databestand aan, waarin de specialisaties en verbijzonderingen van de Gorinchemse Fysiotherapeuten zijn vastgelegd.

Uitgangspunt is dat over het te bereiken behandeldoel overeenstemming wordt bereikt met de patiënt/cliënt. Daarnaast is het wenselijk dat we het eens zijn over de vorm van de therapie. Indien het voorkomt dat patiënt/cliënt en ik verschillen van mening zal ik beargumenteerd aangeven waarom ik afwijk van de wens van de patiënt/cliënt.

De andere praktijken zijn;

 

PraktijknaamAdresPostcodePlaats
Verpleeghuis 't Gasthuis
Banneweg 57
4201 AA
Gorinchem
Groepspraktijk voor Fysio- en Manuele- en Bekkentherapie
Lombardstraat 5
4201 BH
Gorinchem
Beatrix Ziekenhuis afd. Fysiotherapie
Banneweg 57
4204 AA
Gorinchem
Praktijk voor Fysiotherapie en Manuele Therapie Colvenier
Colvenierstraat 1/D
4205 JN
Gorinchem
Groepspraktijk voor Fysio- en Manuele therapie 't Gilde
Vroedschapstraat 13/BC
4204 AJ
Gorinchem
Praktijk voor Fysio- en Manuele Therapie J.J.M. Marcelis
Mozartstraat 3
4207 DS
Gorinchem
Praktijk voor Fysiotherapie Hans van Mourik
Poterne 2
4207 ER
Gorinchem
Praktijk voor Kinder-, Sport- en Fysiotherapie, W.B. Kraak
Willem Elsschotstraat 2
4207 PT
Gorinchem
Praktijk voor Fysiotherapie J.J.J. de Jonge
Smakheul 5
4201 HG 
Gorinchem

 

Kijk ook bij fysiogorinchem<