Praktijk Marjan Groen Pedagoge

Begeleiding ouder en kind, niet morgen maar nu!

leerproblemen

leerproblemen basisschool

"Uw dochter kan niet echt meekomen met de rest" en "dat leert uw zoon wel als ie wat ouder is nu is hij nog wat speels" zijn veel gehoorde opmerkingen. Er is een twijfel ontstaan over het functioneren op school. Een leerprobleem?

Dat is een breed gebied van moeilijkheden op school bij het leren. Dit omvat rekenen, spellen, lezen, motorische vaardigheden en concentratie. De moeite waard om het tijdig te onderkennen en er wat aan te doen.

Om welke kinderen gaat het?

Kinderen in de leeftijd van ongeveer 5-16 jaar. Het gaat om kinderen zonder speciale handicaps, waarvan verwacht wordt dat zij normaal zullen leren. Leren wordt vooral gezien als leren lezen, schrijven en rekenen. Leerproblemen zullen dan ook pas optreden als van dat leren sprake is, namelijk vanaf groep 3. We zeggen niet zo gauw dat kleuters vastlopen. Toch kan je op deze leeftijd al vaak problemen voorzien of beginnende problemen signaleren. Het is zaak deze kinderen vroegtijdig te begeleiden om latere problemen in de brugklas van het voortgezet onderwijs te voorkomen. Hierbij valt te denken aan de verwerving van andere talen met hun eigen spellingsmoeilijkheden.

Wat kunnen we eraan doen?

Na aanmelding van het kind door de ouders volgt het intake gesprek. Dan kan besloten worden onderzoek te doen.Door middel van een test wordt nagegaan wat er precies aan de hand is. Zo'n test kan een algemeen schoolvorderingen onderzoek zijn of een specifieke test bijvoorbeeld om het lezen te toetsen. Naar aanleiding van test volgt een gesprek met ouders en/of kind om de resultaten te bespreken. In het gesprek wordt advies gegeven ten aanzien van het verdere handelen. De resultaten worden in een rapport verwerkt.

Begeleiding:

Wanneer de ouders kiezen voor een behandeling binnen de praktijk, wordt een behandelingsplan opgesteld aan de hand waarvan het kind begeleid gaat worden. Gedurende de begeleidingsperiode worden de ouders van de vorderingen op hoogte gehouden. Zonodig worden de ouders betrokken bij de leeropdrachten die thuis uitgevoerd kunnen worden. Op verzoek van de ouders kan contact gelegd worden met de leerkracht van het kind.

MARJAN GROEN, PEDAGOGE

 

Voor meer informatie:

neem contact op met Marjan Groen [klik hier]