Praktijk Marjan Groen Pedagoge

Begeleiding ouder en kind, niet morgen maar nu!

opvoeding

Zit je met de opvoeding van een kind en je wilt direct ondersteuning

Marjan Groen is pedagoge. Ze heeft ervaring in speciaal onderwijs en behandelingsinstituten als speltherapeute en het begeleiden van ouders en kinderen. Specialiseerde zich tevens in de orthopedagogiek richting leerstoornissen en werkt binnen dit vakgebied met kinderen uit het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs.

Voor wie?

 • Voor ouders die ondersteuning nodig hebben bij de opvoeding of vragen hebben over de ontwikkeling en het gedrag van hun kind tot 16 jaar.
 • Voor ouders die een kind hebben met slechte schoolprestaties of vragen hebben over het funktioneren van hun kind op school.

Welke klachten en problemen?
Indien het kind de indruk geeft zich niet prettig te voelen door bv.,

 • angstig zijn
 • veel ruzie maken
 • geen vrienden hebben
 • veel geplaagd worden
 • driftig zijn
 • teruggetrokken zijn
 • niet luisteren
 • slaapproblemen hebben

Indien het op school niet goed gaat en er
sprake is van bv.,

 • algemene leerproblemen
 • dyslexie
 • huiswerkproblemen
 • niet naar school willen
 • spijbelen
 • concentratie problemen
 • motivatie problemen

Indien de ouders

 • telkens botsen met hun kind
 • menen zelf tekort te schieten
 • zich afvragen of ze een juist beeld hebben van hun kind

Gedrag en ontwikkeling
Wanneer opvoeden niet vanzelf gaat, kan hulp uitkomst bieden! Het uitgangspunt is samen met de ouders een antwoord zoeken op vragen die de opvoeding betreffen. In het intakegesprek kunnen de ouders hun vragen voorleggen. In het tweede gesprek worden de ouders geadviseerd en worden de begeleidingsmogelijkheden besproken. De ondersteuning kan bestaan uit een of meerdere gesprekken. Intensievere begeleiding van zowel ouders als kind behoort tot de mogelijkheden.

MARJAN GROEN, PEDAGOGE

Voor meer informatie:

neem contact op per e-mail [klik hier]