Praktijk voor fysiotherapie en kaakfysiotherapie

37 jaar een begrip in Gorinchem en Omstreken

uitdaging

ik daag u uit om op “twee” benen te functioneren

Hans van Mourik is bij de Stichting Paramedische Academie “De Uithof” te Utrecht in 1987 afgestudeerd in de studierichting fysiotherapie. Heeft daarvoor een beroepsopleiding gevolgd in de elektrotechniek en afgerond. Is na zijn opleidingen als fysiotherapeut begonnen met zijn eigen praktijk in Gorinchem. Naast zijn functie als fysiotherapeut, heeft hij als bestuurslid van de Landelijke Vereniging van Geamputeerden (v/h Stichting Landelijke Werkgroep Beenprothesegebruikers) over de afgelopen jaren, veel ervaring opgedaan op het gebied van en de organisatie rond de geamputeerden / prothesegebruikers. Is zelf beenprothesegebruiker.

Is van mening dat in tegenstelling tot de technische kant van de prothese, de gebruikerskant vaak onderbelicht is. Want wat doe je als het technisch met de prothese allemaal perfect is en je kunt er daarna geen doelmatig gebruik van maken. In oktober 1997 is hij in zijn nieuwe praktijk gestart met een loopschool en met de kennis en ervaring de ideeën gaan uitwerken om in navolging van de Sport Medisch Adviescentra tevens te gaan werken als prothese/orthese consultant. Vanaf dat moment zijn klachten verzameld en adviserende opmerkingen vastgelegd. Vaak kon naar prothesegebruiker en instrumentmaker een bemiddelende rol gespeeld worden.

Heeft vanwege zijn gecombineerde functies geregeld overleg met technici, instrumentmakers, fysiotherapeuten, artsen en mensen van opleidingen en uit de (top)sportwereld. Wordt door de meeste bedrijven op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen, maar is hierbij niet merk gebonden. Geeft gastlessen aan de SVGB - stichting vakopleiding gezondheidstechnische beroepen (heet nu Dutch HealthTec Academy).

Heeft cursusprogramma's ontwikkeld om prothesegebruikers doelmatig om te laten gaan met hun hulpmiddel. Ziet sport als een uitdaging om met plezier op “twee” benen verder te functioneren en daagt anderen uit deze bovengrens op te zoeken. Heeft in 2003 Assen, tijdens het symposium van Euro Champ samen met Henk Kraayenhof en Frank Dik de workshop "Topsport als proeftuin voor revalidatie (belasting en belastbaarheid)" georganiseerd. Frank en Hans hebben in het najaar te Rotterdam de eerste Lopiade voor geamputeerden georganiseerd. Heeft meegewerkt aan pro-move (prothese movement) in 2005, geeft geregeld lezingen over orthese en prothese.

Heeft websites ontwikkeld voor gebruikers van prothese en orthesen:

www.amputees.nl

www.pro-orthesen.nl

netwerk voor fysiotherapeuten pro-orthesen

mijnzorgnet amputatie en reductiedefect ledematen

meer informatie ook op

www.prothese-unlimited.nl

Marije Smits - Nelli Coman Games 2003