Praktijk voor fysiotherapie en kaakfysiotherapie

37 jaar een begrip in Gorinchem en Omstreken

tarieven

Tarievenlijst Algemene en Kaak Fysiotherapie Hans van Mourik 2024

Bezoekers van onze praktijk zullen geen prijslijst aan de wand in onze wachtkamer zien. U kunt onze prijslijst wel hier op onze site vinden en in de informatieklapper in de wachtruimte. Hierin kunt u ook al onze voorwaarden lezen en alle overige tarieven van hulpverlening en hulpmiddelen die wij verstrekken. Wij menen hiermee verder te gaan dan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de FIOD/ECD eigenlijk bedoelen.

Code Omschrijving  tarief 
1000 Zitting fysiotherapie € 39,95
1001 Zitting fysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling € 52,00
1400 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 61,00
1401 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek inclusief toeslag uitbehandeling € 76,00
1850 Screening € 14,00
1851 Screening inclusief toeslag uitbehandeling € 24,00
1860 Intake en onderzoek na screening € 40,00
1861 Intake en onderzoek na screening inclusief toeslag uitbehandeling € 49,50
1864 Screening, intake en onderzoek € 53,00
1870 Intake en onderzoek na verwijzing € 53,00
1871 Intake en onderzoek na verwijzing inclusief toeslag uitbehandeling € 62,00
1700 Lange zitting / complexe zorgvraag € 65,00
  Lange zitting inclusief toeslag uitbehandeling € 66,00
  Toeslagen Uitbehandelingen € 12,00
1920 Telefonisch consult € 12,00
  Instructie/overleg ouders / familie van de patiëntp ½ uur € 35,00
  Beantwoording E-consult(niet onder behandeling) p ¼ uur € 20,00
  Video-consult € 39,95
  Tweetconsult (gratis)
  Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen (uur) € 35,50
  Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen (uur) € 27,00
  Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen (uur) € 22,00
     
1900 Eenvoudige, korte rapporten € 40,00
1901 Gecompliceerde, tijdrovende rapporten / verstrekkingen informatie € 81,00
  t.b.v. verzekeringen  

Tarieven zijn gebaseerd op betaling aan praktijk onverzekerd. Voor aanvullende- / basisverzekering worden andere tarieven gehanteerd overeenkomstig de contracten die onze praktijk met de zorgverzekeraars gesloten zijn. De vergoeding (aantal behandelingen) daarvan is mede afhankelijk met de hoogte, die u zelf heeft afgesloten met uw verzekering. Heeft u geen aanvullende verzekering en/of valt uw behandeling niet onder de basisverzekering, dan gelden bovenstaande tarieven. Deze tarieven zijn vastgesteld op 1-1-2024. 
De vorige tarieven waren vast gesteld op 1-1-2023 en met ingang van 1-1-2024 is een verhoging ingevoerd van 8%. Wij realiseren ons dat dit nog 6 euro onder de kostprijs zit. Wij menen met 40€ niet onnodig hoog te declareren voor een basis behandeling (code 1000). 
Voor vragen neemt u contact op.