tarieven


Tarievenlijst Fysiotherapie Hans van Mourik 2021

Bezoekers van onze praktijk zullen geen prijslijst aan de wand in onze wachtkamer zien. U kunt onze prijslijst wel hier op onze site vinden en in de informatieklapper in de wachtruimte. Hierin kunt u ook al onze voorwaarden lezen en alle overige tarieven van hulpverlening en hulpmiddelen die wij verstrekken. Wij menen hiermee verder te gaan dan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de FIOD/ECD eigenlijk bedoelen.

 

Code Omschrijving Tarief
1000 Zitting fysiotherapie €32,50
1001 Zitting fysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling €42,00
1400 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek €49,50
1401 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek inclusief toeslag uitbehandeling €61,50
1850 Screening €10,50
1850 Screening inclusief toeslag uitbehandeling €20,00
1860 Intake en onderzoek na screening €32,50
1861 Intake en onderzoek na screening inclusief toeslag uitbehandeling €40,50
1864 Screening, intake en onderzoek €43,00
1870 Intake en onderzoek na verwijzing €42,50
1871 Intake en onderzoek na verwijzing inclusief toeslag uitbehandeling €42,00
1700 Lange zitting / complexe zorgvraag €52,50
  Lange zitting inclusief toeslag uitbehandeling €52,50
  Toeslagen Uitbehandelingen €9,50
1920 Telefonisch consult €10,50
  Instructie/overleg ouders / familie van de patiëntp ½ uur €28,50
  Beantwoording E-consult(niet onder behandeling) p ¼ uur €16,25
  Video-consult €32,50
  Tweetconsult (gratis)
  Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen (uur) €29,00
  Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen (uur) €22,00
  Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen (uur) €18,00
     
1900 Eenvoudige, korte rapporten €32,50
1901 Gecompliceerde, tijdrovenderapporten Verstrekkingen informatie €65,00
  t.b.v. verzekeringen  

 

 

Tarieven zijn gebaseerd op betaling aan praktijk onverzekerd. Voor aanvullende- / basisverzekering worden andere tarieven gehanteerd overeenkomstig de contracten die onze praktijk met de zorgverzekeraars gesloten zijn. De vergoeding (aantal behandelingen) daarvan is mede afhankelijk met de hoogte, die u zelf heeft afgesloten met uw verzekering. Heeft u geen aanvullende verzekering en/of valt uw behandeling niet onder de basisverzekering, dan gelden bovenstaande prijzen. Deze tarieven zijn vastgesteld op 1-1-2019